ขอนแก่นแหล่งผลิตอิฐสมัยใหม่

เพื่อนๆ รู้ไหมครับว่าในประเทศไทยเราจังหวัดไหนเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตอิฐมอญที่ใหญ่ที่สุด บางคนคิดว่าแหล่งผลิตอิฐมอญที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะเนื่องจากว่าอำเภอปากเกร็ดนั้นมีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ทำจากดินอยู่ บางคนอาจจะบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งก็ถูกต้องทั้งคู่ครับแต่ในปัจจุบันนี้มีแหล่งผลิตอิฐมอญขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งที่ซึ่งก็คือแหล่งอิฐมอญ ขอนแก่นนั่นเองครับ แหล่งอิฐมอญ ขอนแก่นนั้นถือเป็นแหล่งผลิตอิฐมอญแหล่งใหม่ที่น่าจับตาเป็นยิ่งนักเพราะเนื่องจากว่าเดิมทีนั้นการผลิตอิฐมอญจะจำกัดอยู่เฉพาะจังหวัดในแถบภาคกลางเท่านั้นซึ่งหากจังหวัดใดในภาคอีสานหรือภาคเหนือต้องการซื้ออิฐมอญมาใช้งานก็จำเป็นต้องสั่งมาจากแหล่งภาคกลางตามที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้น แต่เมื่อมีแหล่งอิฐมอญ ขอนแก่นเกิดขึ้นมาทำให้บรรดาร้านอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างในแถบภาคอีสานไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการเดินทางและการขนส่งอิฐมอญมาจากภาคกลางอีกต่อไปซึ่งการทำเช่นนี้ทำให้อิฐมอญในแถบภาคอีสานหาง่ายขึ้นและมีราคาถูกลง ในการผลิตอิฐมอญที่ขอนแก่นนั้นปัจจุบันมีการทำกันหลายตำบล หลายอำเภอเพื่อรองรับความต้องการของการใช้อิฐมอญในแถบภาคอีสานที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนี้ซึ่งการที่มีแหล่งผลิตอิฐมอญใหม่ขึ้นมานี้ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่นให้มีงานทำมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งชาวบ้านเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องจากถิ่นฐานบ้านเกิดมาทำงานในกรุงเทพอีกด้วยครับ

Read more