สำนักงานบัญชีคุณภาพมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

สวัสดีครับทุกท่านสำหรับบทความในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวที่หลายท่านสงสัยกันค่อนข้างมากก็คือหากเราจ้างสำนักงานบัญชีคุณภาพให้ทำงานให้กับเราสนนราคาค่าจ้างของเจ้าสำนักงานบัญชีคุณภาพนั้นจะแตกต่างจากราคาของสำนักงานบัญชีทั่วไปหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ต้องตอบว่ามีทั้งสองอย่างครับคือมีทั้งที่เป็นราคาปกติและมีแบบที่ราคาสูงกว่าปกติ โดยทั่วไปแล้วสำนักงายบัญชีคุณภาพนั้นมักจะตัดสินใจเลือกจ้างพนักงานบัญชีที่มีฝีมือดี มีคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นพนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทำบัญชีสูงซึ่งแน่นอนว่าค่าตัวหรือค่าจ้างของพนักงานเหล่านี้ย่อมมีราคาสูงอยู่แล้วทำให้สำนักงานบัญชีคุณภาพเหล่านั้นคิดค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าสำนักงานบัญชีอื่นๆ ทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันก็มีสำนักงานบัญชีคุณภาพอีกประเภทหนึ่งที่พนักงานส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่รู้จักมักจี่หรือคุ้นเคยกันมานานหรือไม่ก็ตนเองเป็นนักทำบัญชีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานบัญชีซึ่งในกรณีนี้ค่าจ้างจะเทียบเท่ากับการใช้บริการสำนักงานบัญชีแบบทั่วไปครับ แต่เพื่อนๆ ทราบไหมครับว่าถึงแม้ว่าสำนักงานบัญชีคุณภาพจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าก็ตามทีแต่คนส่วนใหญ่กลับเลือกใช้สำนักงานบัญชีคุณภาพเห่ลานั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าการใช้สำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพจะช่วยเพิ่มและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของเรารวมไปถึงยังช่วยลดความผิดพลาดในการทำบัญชีลงไปด้วยซึ่งผู้ที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะจะเป็นพวกบริษัท องค์กร หรือห้างร้านที่มีขนาดใหญ่หรือมีสาขาทั่วไประเทศมากมายหลายสาขานั่นเองครับ

Read more