พระมหามัยมุนี

ในคราวที่แล้วผมได้พูดถึงพระมหามัยมุนีแห่งมัณฑะเลย์ไปว่าเป็นสถานที่และสิ่งเคารพสักการะที่คนที่ไปทัวร์พม่าห้ามพลาดไปเยี่ยมชมอย่างเด็ดขาดไม่ทราบว่ายังพอจำกันได้ไหมครับซึ่งมีหลายต่อหลายคนต่างถามไถ่กันมาว่าเหตุใดพระมหามัยมุนีแห่งมัณฑะเลย์นี้จึงมีความสำคัญมากมายขนาดนั้นดังนั้นในวันนี้เราไปทำความรู้จักกันอย่างเต็มๆกับพระมหามัยมุนีกันดีกว่าครับเพื่อให้การไปทัวร์พม่าของทุกๆ ท่านมีความสมบูรณ์         พระมหามัยมุนีนั้นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่งของประเทศพม่าซึ่งเปรียบได้กับพระแก้วมรกตของไทย และถือเป็นเป็นหนึ่งในห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศพม่าอีกด้วย พระมหามัยมุนี้นั้นป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเดิมทีนั้นเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของยะไข่ ว่ากันว่าพระมหามัยมุนีนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาลทำจากทองสัมฤทธิ์ สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หนัก6.5  ตัน และด้วยความเชื่อที่ว่าพระพุทธมหามัยมุนีนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิตจึงได้มีมีประเพณีอย่างหนึ่งที่ได้ทำสืบทอดต่อๆ กันมานั่นก็คือการล้างพระพักตร์ถวายพระพุทธรูป โดยทุกๆ เช้า เวลาประมาณตี 4 พระสงฆ์ สาธุชนทั่วไปที่มีศรัทธารวมไปถึงบรรดานักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์พม่าจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยน้ำอบน้ำหอมผสมทานาคา (แป้งหอม) อย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า จากนั้นจึงใช้ผ้าที่ศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท และใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระทรงมีพระชนม์ชีพอยู่จึงเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

Read more