การฝึกการใช้เครื่องช่วยฟัง ต้องทำอย่างไรบ้าง

ความบกพร่องทางการได้ยิน อาจเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้การสื่อสารทางการพูดมีประสิทธิภาพน้อยลง หรืออาจพูดไม่ได้เลยหากมีความบกพร่องทางการได้ยินมาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเครื่องช่วยฟังถือเป็นอุปกรณ์หลักในการพัฒนาทางการได้ยินและการพูดในอีกทางหนึ่งด้วย แต่อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องช่วยฟังนี้จำเป็นที่ต้องมีการฝึกเสียก่อน การฝึกการใช้เครื่องช่วยฟังนั้นจะแบ่งออกตามช่วงวัย เริ่มจากเด็กเล็กที่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิด และในขณะที่ใส่เครื่องช่วยฟังเด็กคนนั้นก็จะต้องอยู่ในอารมณ์ที่ดี ระยะแรกๆ ผู้ปกครองอาจใส่ให้บุตรหลานตอนกำลังเล่นเพลินๆ และควรอย่างยิ่งที่จะต้องปรับความดังให้ต่ำๆ ใส่เพียงแค่ 10 – 20 นาทีก็เพียงพอในแต่ละวัน ระยะถัดมาให้เพิ่มเสียงดังขึ้นและเพิ่มการใส่ให้นานขึ้น โดยสังเกตปฏิกิริยาของเด็กเป็นหลัก พยายามแนะนำให้เด็กได้ฝึกทักษะการฟัง อาจเริ่มจากในการฟังผู้ปกครองพูด หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องช่วยฟังให้นานขึ้นและปรับความดังให้พอดีกับเด็ก ในช่วงแรกเด็กอาจยังพูดไม่ได้ ผู้ปกครองต้องใช้ความอดทนพอสมควร และสำหรับการใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ใหญ่นั้น อันดับแรกนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องที่จะต้องฝึกการใช้เครื่องช่วยฟังในสถานที่เงียบๆ เสียก่อน เพื่อไม่ให้เรารู้สึกปวดหัวกับเสียงต่างๆ ที่มากเกินไป อย่างเช่น ที่ห้องนอนหรือห้องทำงาน เป็นต้น จากนั้นค่อยๆ ขยายพื้นที่ในการรับฟังเสียงอาจเป็นสวนสาธารณะ และปรับระดับเสียงให้พอเหมาะ

Read more